Norsk kransertifisering

Over 45 års erfaring

Med over 45 års erfaring kan vi tilby:

Sakkyndig kontroll av lastebilkraner, løfteutstyr, Bro-/traverskraner, vinsjer/spill/taljer, alle typer trucker, personløftere og arbeidsutstyr på bergningsvogner.

Styrkeberegninger/stressanalyser for løfteutstyr. 

Sprekktester i alle typer metall

Sertifisert sikkerhetsopplæring : Lastebilkran, Bro/traverskraner og trucker.

Dokumentert opplæring: Fallsikring, anhuking og personlift.

Dokumentarkiv for kunder.

Share on Facebook

Sertifiseringskategori Opplæring

Kategori Beskrivelse
G4
Bro- / Traverskraner
G8
Lastebilkran
T1
Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2
Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3
Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn
T5
Sidelaster t.o.m. 10 tonn
T6
Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn
T7
Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn
T8
Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 tonn
T8.1
Motvektstruck med permanent containeråk - løftekapasitet o. 10 tonn
T8.2
Motvektstruck med permanent tømmerklo - løftekapasitet o. 10 tonn
T8.4
Motvektstruck med teleskopisk bom - løftekapasitet o. 10 tonn
Share on Facebook

Om oss

Norsk kransertifisering er en sakkyndig virksomhet som er sertifisert av Nemko Certifikation

Vi er sertifiserte til å utføre sakkyndige kontroller på lastebilkraner, løfteutstyr og personlifter.
Vi jobber ut i fra en total uavhengighet og faglig integritet.
Vi har over 36 års erfaring med kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr. utfører sakkyndig kontroller og sertifisering av lastebilkraner. Stabilitetsberegninger av lastebilkraner, vektberegninger samt andre tekniske løsninger av påbygg.

Tilrettelegge rutiner for kunder, være behjelpelig med opplysninger om hvor og hvordan man kan sikre forsvarlig bruk av utstyr.

Innkalling til sakkyndig kontroll av kraner og løfteutstyr hver 12 mnd, oppfølging og etterkontroll av utstyret..


bilde

bilde

bilde

bilde

Share on Facebook

Tjenester

Sakkydig kontroll på arbeidsutstyr.

Sertifisert opplæring.

Stabilitetsberegninger.

Styrke og stressanalyser 

Konstruksjon av løfteredskaper

bilde

Share on Facebook

Kontakt oss

Norsk Kransertifisering AS

Trollåsen 27
2080 EIDSVOLL
Tlf: 90 95 28 88

e-post:kai@kransertifisering.no 

Kontaktskjema

Felter markert med * må fylles ut

Vent 3 sekunder for å sende.

Share on Facebook